shadow (IX)
Until I fall, stray!
Феєрбах – матеріаліст, атеїст.
Людина своєю уявою створила Бога наділивши його найкращими родовими якостями. Негативно відносився до релігії, бо вона вчить стражданням та залежності від бога. Людина сама будує своє життя. Пропонує нову релігію без Бога (ололо).
Людина – природна істота та соціальна істота. Не має розриву між душою та тілом. Людина єдина.
Філософія анттропологічного матеріалізму!
Людина – вища цінність бо має розум – може керувати „сліпими” силами природи. Матерія і природа – одвічна, нестворенна, незнищенна.
Простір, час – незалежні від людей.
Пізнання починається з почуттів, а потім чим більше пізнає – тим більше розвивається мозок.
Людіна прагне до щастя.
2 моменти що таке цастя : добре здоров`я, щастя повинно бути колективним, пов`язане з щастям інших людей.
Недоліки: людина це чуттєва, страждальна і тільки споглядає.
Критикує ідеалістичну філософію Гегеля, вважає, що діалектика – органічна частина ідеалізму (її теж критикує).

МАРКСИЗМ. Засновник Маркс і Енгельс (19 ст.)
Діалектичний матеріаліз базується на ВЕЛИКОМУ досягненні Маркса – матеріалістичне розуміння історії або історичний матеріалізм. До нього було ідеалістичне розуміння історії.
Долає недолік Феєрбаха (Веер баха, насяльнике). Вказує на те, що людина активна істота.
Людина – тілесна істота, має реальні потреби, але природа не може їх задовольнити – людина має ШТУЧНО створювати блага – процес виробництва.
Щоб створити цей процес – люди вступають у відносини (виробничі відносини)- база суспільства.
Головна форма виробничих відносин – власність на засоби виробництва.
На цьому зростає НАДБУДОВА (жержава, політика... суспільна свідомість).
Характер базису визначає суспільну свідомість а НЕ нававки.
Материальное состояние определяет направленность и содержание мысли. (упомянуть на семинаре фразу «бытиё определяет сознание», это тру, use google)
Суспільна свідомість через діяльність людини впливає не БУТТЯ.
Філософія повинна не тфльки розуміти світ а бути програмою по перетворенню світу в інтересах певного класу.
Еволюція (рух) притаманна матерії.

підсумок
1)матеріальне розуміння історії
2)усвідомлення значучості практичної діяльності
3)нове розуміння філософії
4)розробка матеріалістичної діалектики

НЕ КЛАСИЧНА (сучасна) ФІЛОСОФІЯ
2 пол 19 ст. – перехід
відмінності.
Класична філософія базувалася на розум і науку, зрозуміти і перетворити суспільство і світ в інтересах людства.
Кожен може зрозуміти якщо навчати.
Принцципи: спиратися на розум, істиннисть... позитивні принципи.
Розум – основа пізнання – РАЗІОНАЛіЗМ.
Класична філософіяспиралася на раціоналізм. Але з`являються Ірраціональні явища (війни, революції, кризи перевиробництва)
Виникає сумнів в класичній філософії.
з`являється ІРРАЦІОНАЛІЗМ, який обмежує (аьо заперечує) роль розуму в розвитку. Засади світу алогічні.
Субстанція це :

Шопенгаур – Світова Валя.
Ніцше – Біологічне життя.
Почуття, підсвідомість, інтуїція і т.д.
(нерозумне ірраціональне)

почуття, віра, інтуїція – засоби осягнення.
Шопенгаур, Ніцше, Кьєркегор
(из-за леса, из-за гор к нам припёрся Кьєркегор )

ШОПЕНГАУР
„світ як воля і уява” : пісимістична і волюнтариська. (если не ошибаюсь, но єтим словом в СССР ругались)
волюнтаризм – воля як рушійна сила і основна засада.
Життя як пліснява на планеті Земля. Світ ворожий, безсуттєвий. Керує Сліпа Зла Світова Воля (СЗСВ). Зла, бо гіколи не задоволена досягнутими результатами.
Життя – створює форми... тимчасові... що згодом вфдкидаються – явище якого потребує СЗСВ.
Прояви Волі боряться між собою.
Кожний має тіло. Тіломоделює реалізацію потреб для свого існування.воля – реалізація наших потреб.
Воля скерована на потреби тіла.
Для людини життя – страждання.
Людина не повинна бажатит жити, але Воля намагається підтримати життя. Треба щасити волю до життя щоб не страждати. Зводити матеріальні потреби до мінімуму. Люди прагнуть насолоди – пастка яку створює СЗСВ.Продовжувачем став Ніцще. В січні 1910 збожеволів.
Концепція Ніцше не цілісна, суперечлива (читал, не заметил где же противоречия? С другой стороні моя логика довольно... хм... ну понятно в общем)
Основні елементи:
1)”Воля до Влади”
2)одвічне повернення
3)переоцінка цінностей
4)удея Надлюдини
основа світу – життя (в біологічному розумінні). Волюнтарист. Сутність життя – Воля До Влади.
Життя – одвічна боротьба за владу всіх живих істот.
Прагнення нав`язати власні принципи.
Щуманістична мораль руйнує людську природу. Жити треба не орально а природно. Мораль – зітхання слабких. Спрямована проти сильних.
Одвічне повернення до минулого (крайне непонятная для меня лично тема)
Діоністське – жіноче – зміцнює звязок з природою – спиратись на вольове начало.
Аполонівське – чоловіче – руйнує, бо спирається на розум, науку.

Реальне життя спирається на ірраціональне (не на науку)
Причиною кризи було
1)раціоналізація життя
2)поширення християнської релігії
3)розвиток демократичних форм правління.
Потрібні люди з найбільшою концентрацією воль – Надлюди (Сверхчеловек російською)
Звичайні люди мають існувати лише як пішаки Надлюдини...

Данський філософ Кьєргор
Екзинстенціоналізм.
Анти Гегель (о_О). В світі (за Гегелем) панує загальне.
За Кьєргором людина занурена в світ одиничного, неповторного...
Неповторне – наше переживання.
Істини життя і смерті – не пізнаються. Вони ПЕРЕЖИВАЮТЬСЯ.
Кожна людина переживає життя (капитан Тавтология) як набір психологічних станів: страх туга, турбота, провина, нудьга, рушучьсть і т.д.
Потік унікальних переживаньт власного існування .
Смисл існування кожної людини стає для неї зрозуіли лише в життєво важливих ситуаціях.
3 стадії існування: есттична, етична, релігійна

1)еротизм, цинізм, випадковість
2)обов`язок
3)сталія спілкування людей з богом

принципи некласичного
культ Волі, інстинктів, несвідоого, емоцій
треба всатновити певні правила відносин людина – людина.
Раціональзм керує поняттями, гупотезами...
Іррацаоналізм – образи, символи, метафори – мовою пророків

Думаю вспомнить Ницше «Так говорил Заратустра», немного Фрейнда, повикипедить Шопенгаура.